Jsme architekti vzdělávacích řešení,
boříme stereotypy, tvoříme inovace

S čím vám pomůžeme


Umíme navrhnout a postavit úspěšné vzdělávací projekty, kampaně nebo služby. Díky vhodně zvoleným metodám dokážeme pojmenovat vzdělávací potřeby cílových uživatelů, stanovit odpovídající vzdělávací cíle a spolehlivě je naplňovat.

Funkční vzdělávací řešení má 4D


Pracujeme s modelem, kterému říkáme 4D. Sami jsme ho vytvořili. Vychází z poznatků pedagogiky, designu, marketingu, informační vědy a sociální práce: 

1. rozměr: Design

Aby byl projekt potřebný. Využíváme metody tzv. designu zaměřeného na člověka. Vcítění se do člověka, pochopení jeho přání, potřeb a problémů je základním předpokladem účinného vzdělávání. Každé naše řešení zohledňuje potřeby cílových uživatelů. Nepředpokládáme, nasloucháme.

2. rozměr: Diverzita

Aby byl projekt inkluzivní. Dbáme na to, aby byla naše vzdělávací řešení využitelná pro co nejširší skupinu cílových uživatelů. Aby byla bezbariérová a komfortní. Současně nám žádná skupina uživatelů není cizí, poradíme si se vzděláváním dětí, dospělých i seniorů.  

3. rozměr: Didaktika

Aby byl projekt poutavý. Využíváme rozmanité didaktické metody, formy a postupy, abychom dokázali cílovým uživatelům účinně předávat informace. Aby byla informace pro příjemce užitečná, musí vědět, proč ji dostává a jak ji má dále využít. To je hnací motor pozitivních změn.

4. rozměr: Distribuce

Aby byl projekt viditelný. Vzdělávací produkt je poloviční, pokud se nedostane ke svým cílovým uživatelům. Umíme najít vhodnou distribuční cestu a zjistit, jakým komunikačním kanálem cílové uživatele nejlépe oslovíme.

Architekti vzdělávacích řešení se 4D


David Kudrna

Hlavní architekt, ambasador

Petra Sobková

Pomocný architekt, dobrovolník

Společně tvoříme vzdělávací značku

Na české vzdělávací scéně jsme známé tváře. Připravovali jsme vzdělávací řešení ve státním, komerčním i neziskovém sektoru. Našimi dovednostmi přispíváme ke společenskému rozvoji České republiky.

Vzdělávací značka očima experta


S tím, jak David a Petra přemýšlejí o vzdělávání a jeho uchopení v konkrétní situaci, jsem měl možnost se osobně seznámit a přesvědčit se tak, že to umí skvěle. V designu vzdělávacích projektů jsou nápadití a umí je nejen navrhnout a vytvořit, ale také důsledně popularizovat a zviditelnit. Umí prostě dotáhnout celý projekt do konce a poradí si přitom i s omezenými podmínkami, i s možnými riziky. Věřím, že jejich profesionalita, odhodlání a kreativita pomůže na svět nejzajímavějším vzdělávacím službám a kampaním v Česku. 

Bohumil Kartous,
expert na vzdělávání, autor knihy No Future

I vaše vzdělávací řešení si zaslouží mít 4D, pojďme ho navrhnout a postavit